Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Horsens Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

God løsladelse – Fællespostkassen

Send til sikker mail: Godlosladelse@horsens.dk:

Udslusningskoordinatorer Jobcenter Horsens:

Tanja Lerche – Personlig Jobformidler / Udslusningskoordinator ved Jobcenter Horsens
Mobil: 29163281
E-mail: tlh@horsens.dk (Ikke sikker mail)

Sanne Olsen – Personlig Jobformidler / Udslusningskoordinator ved Jobcenter Horsens
Mobil: 23447401
E-mail: srol@horsens.dk (Ikke sikker mail)

Sanja Zvonic – Personlig Jobformidler / Udslusningskoordinator ved Jobcenter Horsens
Tlf. 3054 7339
E-mail: szv@horsens.dk (Ikke sikker mail)

Henvendelse hertil om, sendes til vores sikker mail: Godlosladelse@horsens.dk:

 • Besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • Bolig
 • Uddannelse
 • Misbrugsbehandling og øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • Bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. fritagelse fra Digital Post:
E-mail borgerservice@horsens.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
E-mail enkeltydelseogpension@horsens.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
E-mail familieafdelingen@horsens.dk
Tlf. 7629 3400

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Heidi Andersen
Tlf. 7629 3400
E-mail velfaerdogsundhed@horsens.dk

Henvendelser vedrørende indsattes børn
Modtagelsen I Familieafdelingen
Tlf. 7629 3400
E-mail familieafdelingen@horsens.dk