Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Holbæk Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Holbæk Kommune
0899 Kommunesservice
Sikker mail sikkerpost@holb.dk

Løsladelses og Exit-koordinator
Maria Steensen Damgaard
Tlf. 72368409
E-mail masda@holb.dk / krimhenvendelser@holb.dk

Henvendelse hertil om:

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse 
  • besked til folkeregistret om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • offentlig forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:

Underretningspostkasse: sikunderret@holb.dk.
Bruges ved særligt hastende karakter eller såfremt nedenstående kontaktpersoner ikke træffes.

Ved henvendelser angående børn/unge fra 10-17 år:

Afdelingsleder
Jimmi Salkvist
Tlf. 72363636
E-mail Jimsa@holb.dk

Socialrådgiver
Peter Jacobsen
E-mail pejac@holb.dk
Tlf. 72365593

 

Socialrådgiver
Helle Madsen
madse@holb.dk
Tlf. 72361541

 

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ansøgningsgruppen
Ydelsescenter 1
0899 Kommuneservice
Tlf. 7236 3636
Sikker mail Ydelseskontor@holb.dk
Emnefelt: Att. ansøgning om enkeltydelser, (borgerens cpr-nr.)

Folke- eller førtidspensionister:
Borgerservice
Team Borgersag Økonomi og administration
0899 Kommuneservice
Tlf. 7236 3636
Sikker mail sikkerpost@holb.dk
Emnefelt: Att.: postpension@holb.dk

Medsend dokumentation for husleje, indtægt, kontoudskrifter for de seneste 3 måneder.
Eventuelt skal samlever/ægtefælle have søgt om boligsikring inden der kan tages stilling til ansøgning om enkeltydelser.

Forsørgelse
Sådan afklares spørgsmålet om forsørgelse for den indsatte

Ansøgning om forsørgelse bedes være ydelsesservice i hænde senest 14 dage før løsladelse, fremsendelse af dokumentation senest 7 hverdag før løsladelse.

Dokumentation:
Sidste 3 måneders kontoudskrifter, sidste 3 måneders indtægt, private pensioner, formue.

Engangshjælp/god løsladelse tilstræbes udbetalt på løsladelsesdagen (kun såfremt al dokumentation er fremsendt senest 7 hverdage før løsladelse).
Afgørelse vedrørende uddannelseshjælp/kontanthjælp kan forventes behandlet indenfor 10 hverdage efter løsladelsen.
Kriminalforsorgen oplyser ved ansøgning direkte mailadresse til sagsbehandler, der varetager borgerens sag, når ansøgning ikke sker via www.borger.dk

Ansvarlig hos kommunen:
Ydelsesservice
Tlf. 7236 3636
Sikker mail sikkerpost@holb.dk
Emnefelt: Att: ydelsesservice vedr. udbetaling i forbindelse med løsladelse

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret: 
Ved løsladelse, hvor det ikke er muligt at få kontakt til Ydelsesservice (fx fredag efter lukketid), kan der udlægges kr. 300,- af Kriminalforsorgen med henblik på,
at beløbet trækkes i førstkommende ydelse, såfremt borgeren godkender det.

For § 78
Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag:
Ansøgning sker til opholdskommunen.
Ved eventuelt tvivlsspørgsmål om, hvorvidt Holbæk er opholdskommune, kan der tages kontakt til Ydelsesservice.

Beskæftigelse

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:

Over 30 år:
Kontakt Holbæk kommune på telefon 72363636 (08.00 – 16.00) og oplys at du lige er løsladt og ønsker at søge kontanthjælp, du vil herefter blive ringer op af en sagsbehandler og herefter blive indkaldt til samtale.

Unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse:
kontakt Maria på 72368409 (08:00 – 15:30) og oplys at du lige er løsladt og ønsker at søge uddannelseshjælp. Du bliver herefter indkaldt til samtale. 

Uddannelse
Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb:

Under 18 år
Lene Nielsen
Tlf. 7236 3636
Sikker mail sikkerpost@holb.dk
Emnefelt: Att.: UU, Lene Nielsen

Misbrugsbehandling
Besked angående misbrugsbehandling sendes til:

Over 25 år:
Rusmiddelcenter Holbæk kommune
Birkevænget 4
4300 Holbæk
Sikkermail rusmiddelcentret@holb.dk
Tlf.: 72364090

Mellem 15-25 år:
Ungebehandlingen
Kasernevej 6, 1
4300 Holbæk
Sikkermail rusmiddelcentret@holb.dk
Tlf.: 72364060

Radikalisering
SSP-konsulent
Ann-Katrine Holm
Tlf. 72367398
Sikkermail annhm@holb.dk