Gå til indhold

Høje-Taastrup Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Høje-Taastrup Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Det Kriminalpræventive Team
Kriminalpræventiv koordinator
Nina Nørgaard
E-mail Kriminalpraeventiveteam@htk.dk
Tlf.: 2495 3580

Alle henvendelser om indsættelser (også varetægt) og løsladelser sendes til hovedkontakten.

Hovedkontakten bruges derudover til henvendelser om nedenstående emner. Det er vigtigt at skrive et af de nedenstående emneord i emnefeltet på mailen:

 • Tilsigelse til afsoning
 • Besked om indsættelse til folkeregisteret
 • Løsladelse
 • Overførsel
 • Varetægtsfængsling
 • Udeblivelse fra afsoning
 • Fodlænke
 • Digital post
 • Koordinering af handleplan
 • Løsladelsesmøder
 • Ansøgning om sociale ydelser
 • Misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling
 • Bolig og uddannelse
 • Personundersøgelse
 • Bande- exit og radikalisering
 • KSP samarbejde
 • Henvendelse fra Kriminalforsorgen om kontakt
 • Aflysning af tilsigelse til afsoning

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Besked om koordinering samt 808-personundersøgelser sendes til:

Det Kriminalpræventive Team
E-mail Kriminalpraeventiveteam@htk.dk

Børne- og Ungerådgivningscenteret
E-mail BURC@htk.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:

Det Kriminalpræventive Team
E-mail Kriminalpraeventiveteam@htk.dk

Børne- og Ungerådgivningscenteret
E-mail BURC@htk.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Der rettes henvendelse til kommunen hos:
Nina Nørgaard
E-mail Kriminalpraeventiveteam@htk.dk
Tlf.: 2495 3580

Der medsendes dokumentation for indtægter, udgifter og formueforhold.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Det sørger kommunen internt for, når der er ansøgt om kontanthjælp.

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse vejledes borgeren om beskæftigelsesrettede muligheder efter løsladelsen.
I det omfang det kan lade sig gøre udarbejdes en jobplan med henblik på aktiveringsforløb umiddelbart efter løsladelsen.
Under alle omstændigheder skal borgeren møde i Jobcentret umiddelbart efter løsladelsen med henblik på mødeaftale med sagsbehandler.