Gå til indhold

Hjørring Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Hjørring Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Hjørring
Indsatsklare ledige
Sct. Knuds Park 6
9800 Hjørring

Peter Andersen, Jobcenter Hjørring
Tlf.: 41226175

Tlf. 7233 6234 / 7233 6223
E-mail hjoerring@hjoerring.dk
Sikker mail sikkerpost@hjoerring.dk
Emnefelt: Peter/ Bente Gru

OBS: Alle bilag eller dokumenter, der sendes som vedhæftet fil, skal være i pdf-format.

Henvendelse hertil om:

 • afklaring af arbejdsevne
 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • koordinering af handleplaner for afsonere
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af rådighedsvurdering før løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Forsørgelse og enkeltydelser
Ansøgning om forsørgelse, betaling af husleje, kontanthjælp og uddannelseshjælp sendes til:
Ydelsesafdelingen
Springsvandspladsen 5
9800 Hjørring

Hanne Thomasberg
Tlf. 7233 6073
Sikker mail sikkerpost.ydelseskontor@hjoerring.dk
Emnefelt: Hanne Thomasberg

For §78
Besked om koordinering sendes til:
Psykiatri eller misbrug
E-mail sikkerpost.myndighed.handicap@hjoerring.dk
Emnefelt: Mikael Karup Haugaard

For unge under 18 år
Besked om koordinering af unge under 18 år sendes til:
Børne- og Familiekontor
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Christina Ladehoff
Tlf. 7233 3505
E-mail familieafdelingen@hjoerring.dk
E-mail christina.ladehoff@hjoerring.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Ditte Kjøbsted
Tlf. 4193 6068
E-mail ditte.kjoebsted@hjoerring.dk

For pensionister
Drejer henvendelsen sig om pensionerede borgere kontaktes:
Socialfagligt Pensionsteam
Hjørring kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Kontaktpersoner:
Annika Rasmussen
Tlf. 72 33 50 89
E-mail: annika.rasmussen@hjoerring.dk

Bente Gru
Tlf. 72 33 50 80
E-mail bente.gru@hjoerring.dk

Bande-exit og KSP-samarbejdet
Socialrådgiver Lone Reffstrup
E-mail lone.reffstrup@hjoerring.dk
Tlf. 7233 6172