Gå til indhold

Hillerød Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Hillerød Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Al kommunikation mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune skal så vidt muligt foregå via mail.

Over 18 år:
Hillerød Jobcenter,
Trollesminde Alle 27
3400 Hillerød
Att.: Reem Osman
Tlf. 7232 8876
Sikker mail  jobcenter@hillerod.dk

Back-up:
Tina Zwicky
Tlf. 7232 3147

Under 18 år:
Familie og Sundhed,
Trollesminde Allé 27
3400 Hillerød,
E-mail famillier@hillerod.dk med CC til nakru@hillerod.dk
Sikker mail familier@hillerod.dk
Att.: Nanna Nørgaard Plöen Kruse

Back-up:
Sektionsleder Maja Frederiksen
Trollesminde Allé 27
3400 Hillerød
Tlf. 7232 5520
E-mail mafre@hillerod.dk

Henvendelse hertil om:

 • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • bolig og uddannelse ved løsladelse
 • misbrugsbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Folkeregistret
Borgerservice
Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød
Tlf 7232 0000
E-mail borgerservice@hillerod.dk

Borgere under 30 år
Besked om ophør af offentlige ydelser sendes til:
Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter
Tlf. 7232 3137
Sikker mail ydelse@hillerod.dk
Att.: Reem Osman

Unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Nanna Nørgaard Plöen Kruse
Tlf. 7232 0000 (spørg efter familie/unge-afdelingen)
E-mail familier@hillerod.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Hillerød Jobcenter
Sikker mail ydelse@hillerod.dk
Att.: Reem Osman

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Sagsbehandler medbringer huskeliste og ansøgningsskema til handleplansmøde eller til løsladelsesmødet,
så den indsatte har god tid til at indsamle dokumentation og evt. få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet.
Den indsatte søger om forsørgelse i forbindelse med løsladelsesmødet 14 dage før løsladelsestidspunktet ved selv at møde op i Visitationen/Jobcentret på Hillerød Rådhus.

Hvis den indsatte ikke har mulighed for at komme til løsladelsesmøde 14 dage før løsladelsestidspunktet, skal den indsatte møde op på løsladelsesdagen og ansøge om forsørgelse i Visitationen/Jobcentret på Hillerød Rådhus. Hillerød Kommune vil bestræbe sig på at have forsørgelse klar til den indsatte så hurtigt som muligt.

Nødvendig dokumentation og ansøgningsskema til forsørgelse:
Når den indsatte henvender sig for at søge om hjælp til forsørgelse skal han medbringe følgende:

 • Identifikation (sygesikringskort eller pas samt evt. opholdstilladelse)
 • Ansøgningsskema (https://xform.oib.dk/?Xform=ko534&EntityCode=219 eller få det udleveret i Jobcentret) – Skemaet skal medbringes i udfyldt og underskrevet stand (evt. ægtefælle skal også underskrive)
 • Dokumentation for årsagen til ansøgning om kontanthjælp (fx pga. afsoning)
 • Lønsedler for de sidste 3 måneder eller arbejdsdusør i fængslet. Er du gift skal du også aflevere din ægtefælles lønsedler) samt information om alle andre indkomster, herunder pension, lejeindtægter, mv.
 • Dokumentation for boligudgifter (husleje/terminer, el. vand, varme, ejendomsskatter, fællesudgifter, mv.).
 • Dokumentation for formue (bankindestående, værdipapirer, børneopsparing, kapital- og ratepensioner; andre formuer som bil, motorcykel, båd og sommerhus, mv.)

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Dette gøres ved ansøgningen om forsørgelse i Visitationen i Jobcentret.

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Den indsatte får aftalt tid i Jobcentret, når han søger om forsørgelse i Visitationen/Jobcentret i forbindelse med løsladelsesmødet.
Den indsatte kan altid modtage råd og vejledning i Jobcenteret også uden ansøgning om forsørgelse.

Kontaktoplysninger til jobcenteret:
Hillerød Jobcenter
Trollesminde Alle 27
3400 Hillerød
Tlf. 7232 3137
Sikker mail jobcenter@hillerod.dk

For varetægtsarrestanter
Besked om beskæftigelsessituation ved løsladelse sendes til:

Under 30 år
Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter
Trollemindealle 27A
3400 Hillerød
Tlf. 72328876
Sikker mail  jobcenter@hillerod.dk med CC til rosm@hillerod.dk
Att.: Reem Osman

Over 30 år
Hillerød Kommune
Trollesminde Alle 27
3400 Hillrød
Tlf. 72 31 30 70
Sikker mail jobcenter@hillerod.dk med CC til silo@hillerod.dk
Att.: Sine Zimsen, Jobcentret