Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Herlev Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 7000

Udslusningskoordinator:
Halim Zulbeari
Tlf. 21 52 31 40
E-mail hk56040@herlev.dk

Azam Aslani
Tlf. 40 45 42 73
E-mail azam.aslani@herlev.dk

Sikker mail sikkerpost@herlev.dk

Henvendelse til sikker mail om:

 • besked om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: (Cpr-folkeregister) folk@herlev.dkAzam Aslani og Halim Zulbeari)
 • besked om ophør af offentlige ydelser (Emnefelt: (Team Ydelse) Ydelse@herlev.dk. (Karina Strube og Halim Zulbeari)
 • besked om fritagelse fra Digital Post (Emnefelt: Borgerservice) borgerservice@herlev.dk
 • ansøgning om betaling af husleje (Emnefelt: (Team Ydelse) Ydelse@herlev.dk (Karina Strube og Halim Zulbeari)
 • koordinering af handleplaner (Emnefelt: Halim Zulbeari & den konkrete sagsbehandler)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Azam Aslani og Halim Zulbeari)
 • forsørgelsessituation ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”- Emnefelt: (Malene Brøndum og Halim Zulbeari)
 • bolig ved løsladelse (Emnefelt: Michael Hansen og Halim Zulbeari og bolig@herlev.dk)
 • uddannelsesforløb ved løsladelse (Emnefelt: (UU Vejleder) Ella.Sofie.Danneskiold-Samsoe@herlev.dk og Halim Zulbeari)
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk (Emnefelt: handicap-ogpsykiatri@herlev.dk)
 • KSP-samarbejdet (Emnefelt: Halim Zulbeari)
 • § 808-personundersøgelser (Emnefelt: Halim Zulbeari)
 • opdatering og evaluering (Emnefelt: Halim Zulbeari)

Andre kontakter:

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Forsørgelsesgrundlag aftales konkret på løsladelsesmødet.

Uden løsladelse møde:
Det kræver, at der tages kontakt til kommunen, når Kriminalforsorgen kender løsladelse datoen.
Kommunen har 15 dages sagsbehandlingstid på økonomiske ansøgninger fra sagen er fuldt oplyst.
Kommunen kan fremsende ansøgningsskema samt liste over dokumentationskrav, så snart man ved, at der bliver behov for forsørgelse ved løsladelsen.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Rådighedsvurdering aftales på løsladelsesmødet. Rådighedsvurderingen foretages herefter i jobcentret.

Henvendelse vedrørende aftale:
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk
Emnefelt: JUB/Halim Zulbeari
Tlf. 21 52 31 40

Jobcentrets kontaktoplysninger:
E-mail JobcenterAdministrationen@herlev.dk
Emnefelt: Kim Christensen
Tlf. 44 52 86 23

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Tid i jobcenteret aftales på løsladelsesmødet.

Jobcentrets kontaktoplysninger:
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk
Emnefelt:  Aysel Demir
Tlf.  24 24 19 92

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straks reaktion, rettes til:
Tina Bohl-Kristensen
Tlf. 30 33 50 15
E-mail sikkerpost@herlev.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedrørende misbrugsbehandling for klienter over 25 år:
Kagshuset
Symfonivej 41
2730 Herlev
Niels Løppenthin
Tlf. 44 52 63 40
E-mail kagshuset@herlev.dk

For henvendelser vedrørende misbrugsbehandling for klienter under 25 år:
Kagshuset
Symfonivej 41
2730 Herlev
Anita Madsen Spo
Tlf. 30 66 75 04
E-mail kagshuset@herlev.dk

Bande-exit 
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk
Emnefelt: Halim Zulbeari