Gå til indhold

Helsingør Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Helsingør Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Åbningstider for personlig henvendelse –
Husk at bestille tid:

Mandag: 9.00-13.30
Tirsdag: 9.00-13.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00-18.00
Fredag: 9.00-12.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse på 49 28 28 28:

Mandag: 8.00-15.00
Tirsdag: 8.00-16.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-12.30

Løsladelseskoordinator:

Over 30 år:
Sahar Ismail
E-mail: sis05@helsingor.dk

Tlf. 25313365

Under 30 år:
Stephanie Akest Licht
Tlf. 25313477
Sikkermail: sikkerpost.JU@helsingor.dk

Hatice Akay
E-mail: Hak05@helsingor.dk
Tlf. 41868448

Henvendelse hertil om:

  • besked om koordinering af klienter over 18 år
  • meddelelse om løsladelse
  • løsladelsesmøde
  • bolig
  • Udbetaling Danmark
  • Fritagelse fra Digital Post
  • bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet

Andre kontakter:

Indsættelse
Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til:
Sikker mail sikkerpost.jbt@helsingor.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:

Kontanthjælp, sygedagpenge, enkeltydelser:

Center for Job og Uddannelse
Sikker mail sikkerpost.jbt@helsingor.dk

Pension:
Udbetaling Danmark
E-mail sikkermail@atp.dk

Familieydelser, barselsdagpenge og boligstøtte:
Udbetaling Danmark
E-mail sikkermail@atp.dk

Kriminalforsorgen ansøger kommunen om huslejebetaling under afsoningen. Hvis den løsladte skal have pension eller andre forsørgelsesydelser, rettes henvendes til:
Center for Job, borgerservice og teknologi
E-mail:sikkerpost.jbt@helsingor.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Center for Job, borgerservice og teknologi
Sikker mail: sikkerpost.jbt@helsingor.dk

For unge under 18 år

Besked om koordinering af unge under 18 år sendes til:
Center for Børn, Unge og Familier
SSP
Sydvej 17
3000 Helsingør
Tlf. 4928 2718
E-mail ssp@helsingor.dk
Sikker mail sikkerpost.ssp@helsingor.dk
Hjemmeside: http://www.ssp.helsingor.dk/
Kontaktperson: Anja Enggaard

(SSP står for Skole, Social og Sundhed og Politi)

For henvendelser vedr. uddannelse for unge under 25 år:

Kommunal Ungeindsats KUI, Mail: KUI@helsingor.dk

Gl Banegårds Vej 37
3000 Helsingør
Tlf. 25311040
Hjemmeside: www.helsingor.dk/ungeenhed

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Stephanie Akest Licht
Tlf. 25313477
Sikkermail: sikkerpost.JU@helsingor.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Kriminalforsorgen skal i tide, gerne 2 uger før løsladelse, søge den relevante forsørgerydelse i Helsingør Kommune/Udbetaling Danmark. Skemaet til kontanthjælp ligger på Helsingør Kommunes hjemmeside.

I forbindelse med indsættelsen afbrydes kontanthjælpen midlertidigt uden stopdato. Der er almindelig opfølgning hver 3. måned, ifølge LAS § 10, (Lov om Aktiv Socialpolitik). Sagen genoptages når borgeren løslades, men der skal ske fornyet dokumentation. F.eks. skal:

  • Borgeren henvender sig til Kontanthjælp Ydelse med udskrift af bankkonti-bevægelser for de sidste 3 måneder.
  • Der afleveres lønsedler, hvis disse findes.

Ovenstående skal være bragt i orden inden løsladelse med den ansvarlige rådgiver.

Det er altid en god ide for en borger at være i besiddelse af NemID, da det gør det muligt at benytte Borger.dk, med henblik på hurtigt og effektivt at udskrive diverse dokumenter uden at skulle betale gebyr.

Såfremt Kriminalforsorgen adviserer kommunen om, at borger bliver løsladt, så vil der være engangshjælp klar til borger.
Borger skal fortsat møde op i:
Jobbutik
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte: 
Kriminalforsorgen skal sikre, at det er indgået aftale med Center for Job, Borgerservice og teknologi, (sikker mail sikkerpost.jbt@helsingor.dk), med hensyn til rådighedsvurdering. Der kan bestilles tid til jobsamtale på tlf. 4928 2828, gerne 2 uger inden løsladelsen.

Ansvarlig hos kommunen:
Jobcenteret

For varetægtsarrestanter
Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.:
Jobcenter Helsingør, Jobbutikken
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Gerne medbringende kontooversigt fra de seneste 3 mdr. (NemKonto) samt kontooversigt over eksisterende konti.
Tidsperspektivet er 1-3 dage før udbetaling af engangshjælp.

Uddannelse
Besked vedrørende indsattes uddannelsesforløb sendes til:
Center for Job, borgerservice og teknologi.
E-mail: Sikkerpost.unge@helsingor.dk

Rusmiddelbehandling
Henvendelser rettes til:
Helsingør Rusmiddelcenter
Kongevejen 4b
3000 Helsingør
Tlf. 4928 3580
Sikker mail sikkerpost.rusm@helsingor.dk
Læs mere på www.helsingorrusmiddelcenter.dk

Hjemløshed
Hvis der er en hjemløseproblematik omkring løsladelsestidspunktet, kan der rettes henvendelse til afdelingsleder Ina Fried på telefon 2531 3078

Pensionatet i Hornbæk
Per Bjørns Vej 20 A
3000 Hornbæk
Tlf.:  2551 2351 / 2551 2352

Herberget Porten
Fiolgade 17C, 2. sal
3000 Helsingør

Læs mere på www.croshelsingor.dk

Opdatering og evaluering
Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer:
Birthe Bringsjord
Sikker mail sikkerpost.ssi@helsingor.dk
Elsa Undén Hende
Sikker mail sikkerpost.ssi@helsingor.dk