Gå til indhold

Halsnæs Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Halsnæs Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Tlf. 4778 4000

Udslusningskoordinatorer:

Over 18 år
Sanne Pautsch, Job og Arbejdsmarked
Tlf. 4778 4208
E-mail supa@halsnaes.dk
Sikker mail mail@halsnaes.dk

Under 18 år
Heidi Johanne Eldov, Familieafdelingen
Tlf. 4778 4166 / 5167 5556
E-mail heijo@halsnaes.dk
Sikker mail mail@halsnaes.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Sanne Pautsch)
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • fritagelse fra Digital Post (Emnefelt: Borgerservice, Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje
 • besked om koordinering (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • bolig (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • uddannelse (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering

OBS:
Halsnæs Kommune har introduceret tidsbestilling på alle henvendelser.
Det vil sige, at når en borger skal løslades, skal der inden løsladelsen bestilles tid, hvis der skal søges kontanthjælp eller andet.
Tidsbestilling foregår ved at der ringes til Halsnæs Kommunes hovednummer:
Tlf. 4778 4000.

 

Andre kontakter:

For henvendelser vedr. forsørgelse eller beskæftigelse, bande-exit og koordinering af løsladelsesmøde for borgere under 30 år:
Inger Danø
E-mail: inda@halsnaes.dk

Emnefelt: Att.: Inger Danø

For henvendelser vedr. forsørgelse eller beskæftigelse, bande-exit og koordinering af løsladelsesmøde for borgere over 30 år:
Violeta Arabaci
E-mail vipo@halsnaes.dk
Emnefelt: Att.: Violeta Arabaci

Eller/og

Socialrådgiver: Amira Qaiser Ahmed.
Direkte mobil: 20119687
Mail: Amiqa@halsnaes.dk

Misbrugsbehandling
Besked vedr. misbrugsbehandling sendes til:
Alkohol- og Stofrådgivningen
Hermansgade 3, 1.
3300 Frederiksværk
Leder Stein Nygård
Tlf. 4793 0329
E-mail stny@halsnaes.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Heidi Eldov
Tlf. 47784165
E-mail underretning@halsnaes.dk