Gå til indhold

Hovedkontakt:

Greve Rådhus
Ydelsesteamet
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf. 4397 9797
Sikker mail sikkerpost@greve.dk
Emnefelt: Att. Trine Lysholm og Lene Andersen

Teamleder Meya Masumba
Tlf. 4397 9797
E-mail kontanthjaelp@greve.dk
Att.: Meye Masumba

Socialrådgiver Trine Lysholm
Tlf. 4397 9797
E-mail kontanthjaelp@greve.dk
Att.: Trine Lysholm

Lene Andersen
Tlf. 4397 9797
E-mail kontanthjaelp@greve.dk
Att.: Lene Andersen

Henvendelse hertil om:

  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • forsørgelse ved løsladelse
  • bolig ved løsladelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser,
fritagelse fra Digital Post og løsladelse sendes til:
Ydelsesteamet
Sikker mail sikkerpost@greve.dk
Emnefelt: Att. Trine Lysholm og Lene Andersen, Folkeregistret

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center for Børn og Familier
Carl-Christian Skjøt-Pedersen
Tlf. 4397 9797
E-mail boern@greve.dk
Sikker mail sikkerpost@greve.dk
Emnefelt: Att. Carl-Christian Skjøt-Pedersen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Børn og Familie
E-mail boern@greve.dk

Mette Hvidemose, faglig leder af Børn og Familie og koordinator for den kriminalitetsforbyggende indsats
Tlf. 4397 9797
E-mail boern@greve.dk
Att.: Mette Hvidemose

Beskæftigelse ved løsladelse
Besked om beskæftigelsessituation ved løsladelse sendes til:

For borgere over 30 år
Jobcenteret

Taha Mustafa
Tlf. 4397 9797

E-mail jobcenter@greve.dk
Sikker mail sikkerpost@greve.dk
Att.: Taha Mustafa

Uddannelse ved løsladelse
Den indsattes uddannelsesplan sendes ved løsladelse til:
Kontaktperson hos UUV
UUV Køge Bugt
Margrethe Tovgaard
Greve Ungecenter
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf. 2879 2769
E-mail mto@greve.dk

Besked om koordinering af uddannelsesforløb og jobplan ved løsladelse sendes til:

For borgere over 30 år
Jobcenteret
Taha Mustafa
Tlf. 4397 9797
E-mail jobcenter@greve.dk
Att.: Taha Mustafa

For borgere under 30 år
Ungecenteret

Jette Gertz Woller
E-mail ungecenter@greve.dk
Att.: Jette Gertz Woller

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Socialrådgiver i Greve Rusmiddelcenter
Karin Vahl Johannsen
Hundige Allé, 2670 Greve
Tlf. 2136 2277
E-mail grc@greve.dk
Sikker mail sikkerpost@greve.dk
Emnefelt: Att. Karin Vahl Johannsen

Ansvarlig hos kommunen:
Christina Grandahl Jensen
Leder af Greve Rusmiddelcenter
Tlf. 4076 8032

Bande-exit
Orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit sendes til:
Greve Kommune
Helle Thorning
Rådhusholmen 10
2670 Greve
E-mail sikkerpost@greve.dk
Emnefelt: Att. Helle Thorning

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Taha Mustafa
E-mail jobcenter@greve.dk
Att.: Taha Mustafa