Gå til indhold

Gladsaxe Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Gladsaxe Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt vedr. borgere fra 18 år

Ungeenheden
Gladsaxevej 372
2960 Søborg
Tlf.nr.: 39576620
E-mail: UGU@gladsaxe.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse
 • misbrugsbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:

Claus Jørgensen
Tlf.39575410
E-mail: familie@gladsaxe.dk

PSPK-samarbejdet
Henvendelse vedrørende PSPK-samarbejdet (Kriminalforsorg, Socialforvaltning og Politi) i kommunen skal rettes til:

Råd og Indsats
Tlf. 39573900
E-mail raadogindsats@gladsaxe.dk