Gå til indhold

Gentofte Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Gentofte Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Gentofte
Team Afklaring
Maltegårdsvej 1
2920 Charlottenlund
Tlf. 3998 6800
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Team Afklaring, VIL/DOO

Udslusningskoordinatorer:
Vibe Laidlaw (VIL)
Tlf. 3998 6100

Dorthe Outzen (DOO)
Tlf. 3998 6133

Henvendelse hertil om:

  • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
  • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • bolig ved løsladelse
  • Uddannelsesforløb for borgere over 25 år
  • bande-exit for borgere over 30 år
  • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til:
Borgerteam 1, Kommuneservice
Tlf: 3998 3510
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Borgerteam 1

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Ydelsescenter og Team Afklaring, Job og Ydelser
Tlf. 3998 6000
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Ydelsescenter og Team Afklaring, VIL/DOO

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelsescenter, Job og Ydelser
Tlf. 3998 6000
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Ydelsescenter

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børn og Familie
Tlf. 3998 4500
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Børn og Familie, DIBT
Ditte Bertram Toft
Tlf. 3998 4500

Besked om koordinering af misbrugsbehandling og
øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk) sendes til:
Børn og Familie Bernstorffsvej 161
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefeltet: Att. Børn og Familie, DIBT
Ditte Bertram Toft (DIBT)
Tlf. 3998 4500

Orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit sendes til:
Børn og Familie
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Pernille Ødegaard (PEDE) (SSP-konsulent)
Tlf. 4053 3006
Sikker mail pede@gentofte.dk
Emnefelt: Børn og Familie, PEDE

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Ditte Bertram Toft
Tlf. 39984500
E-mail gentofte@gentofte.dk

Bolig ved løsladelse
Besked om boligsituation ved løsladelse sendes til:
Ydelsescenter, Job og Ydelser
Tlf. 3998 6000
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Ydelsescenter

Uddannelse

Uddannelse
For unge under 25 år
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
UU-Gentofte
Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup
Tlf. 51 39 32 00
Sikker mail: gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. kui-gentofte

Misbrug og øvrig behandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling og
øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk) sendes til:
Social og Handicap Myndighed
Team Misbrug og Psykiatri
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Tlf. 3998 6000
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Team Misbrug og Psykiatri

Bande-exit
For borgere mellem 18 og 30 år
Orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit sendes til:
Jobcenter Gentofte
Team Afklaring
Maltegårdsvej 1
2920 Charlottenlund
Ditte Larsen
Direkte tlf. 3998 6100
Tlf. 3998 6800
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Team Afklaring

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Pernille Ødegaard (PEDE) (SSP-konsulent)
Direkte tlf. 4053 3006
E-mail pede@gentofte.dk

Opdatering og evaluering
Eventuelle ændringer af samarbejdsaftalen sendes til:
E-mail God.Losladelse@krfo.dk

Ansvarlig hos kommunen:
Job og Ydelser
Johanne Luise Pedersen
Tlf. 3998 6098
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefelt: Att. Johanne Luise Pedersen

Social og Handicap:
Mette Eggers Kolding Jensen
Tlf. 3998 6120
Sikker mail gentofte@gentofte.dk
Emnefeltet: Att. Mette Eggers Kolding Jensen