Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Furesø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Furesø Kommune
Hvedemarken 3
3520 Farum
Sikker mail samarbejde.loesladelse@furesoe.dk
Fax nr. 7235 5101

Pernille Mangor Atkinson
E-mail pmll@furesoe.dk
Sikker e-mail samarbejde.loesladelse@furesoe.dk
Tlf. 7216 4914

June Wibeck-Nilsson
E-mail jwn@furesoe.dk
Tlf. 7216 5228

For borgere under 18 år:
Center for børn og voksne
Afdelingsleder i foranstaltning for børn og unge
Charlotte Hübell Larsen
Tlf. 7235 4872

For borgere med særlige behov:
Center for børn og voksne
Natascha Olhoff
E-mail nol1@furesoe.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse
 • misbrugsbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • akter i forbindelse med §808-personundersøgelser
 • KSP-samarbejdet
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lene Vinsted
Tlf. 72354000
E-mail underretning@furesoe.dk