Gå til indhold

Frederikshavn Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Frederikshavn Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Borgere over 30 år
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000
Sikker mail sikkerpost_jc@frederikshavn.dk
Emnefelt: Att. Lene Egebjerg Kristensen

Udslusningskoordinator:
Lene Egebjerg Kristensen
E-mail leek@frederikshavn.dk
Tlf. 9845 5629

Borgere under 30 år
Ungeenheden
Hånbækvej 32A
9900 Frederikshavn
Sikker mail sikkerpost_ue@frederikshavn.dk
Emnefelt: Att. Dorthe Lund Nielsen

Udslusningskoordinator:
Dorthe Lund Nielsen
E-mail dons@frederikshavn.dk
Tlf. 9845 8412
Mobil 24294370

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse
 • misbrugsbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
 • KSP-samarbejdet
 • opdatering og evaluering.

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Inge Lise Jakobsen
Tlf. 24875591
E-mail underretning@frederikshavn.dk