Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Faxe Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf. 5620 3500

Faglig konsulent:
Lene Dahl Jensen
Tlf. 4012 9591.
Sikker mail sikkerpost@faxekommune.dk
Emnefelt: Hvem mailen retter sig til

Henvendelse hertil om:

• ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse og ansøgning om opbevaring af indbo under afsoning
• koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
• meddelelse om løsladelse
• koordinering af løsladelsesmøde
• forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
• bolig og uddannelse ved løsladelse
• akter i forbindelse med personundersøgelser
• bande-exit
• KSP-samarbejdet
• opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fuldmagt eller ansøgning om fritagelse for Digital Post sendes til Borgerservice:
Sikker mail sikkerpost@faxekommune.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering og løsladelsesmøde sendes til:
Børn og Unge
Tingvej 7, 4690 Haslev
Tlf. 5620 3000
E-mail bornogunge@faxekommune.dk
Emnefelt: Hvem mailen retter sig til

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Center for familie, social og beskæftigelse
E-mail bornogunge@faxekommune.dk
Tlf. 56 20 39 53
Telefontid: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-10.

Uden for afdelingens telefontid kan du kontakte kommunen på 52 20 30 00. I akutte tilfælde kan du kontakte Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi på tlf. 55 31 14 48.

Centerleder
Marianne Kruse
E-mail mkrus@faxekommune.dk
Tlf. 2499 1470

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Rusmiddelcenter
Teamleder Tommy Grønvold
Præstøvej 78
4640 Faxe
Tlf. 5620 2731

Øvrig behandling
Besked om koordinering af fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Handicap og psykiatri
Teamleder
Kirsten Kaxe
Tlf. 5620 3587