Gå til indhold

Favrskov Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Favrskov Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Favrskov
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89641010
Sikker mail sikkerpost@favrskov.dk
Emnefelt: Jobcenter

Besøgsadresse:
Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten

Jobcenterets åbningstider:
Mandag-onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 09.00-12.00

Der kan desuden laves aftaler uden for normal åbningstid.

Jobcenterets telefontider:
Mandag til torsdag: 9.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 9.00-12.00

Udslusningskoordinatorer:

Borgere under 30 år:
Ulla Dideriksen
Mail: uldi@gfavrskov.dk
Telefon 89644276

Borgere over 30 år:
Pia Rasmussen
E-mail pira@favrskov.dk
Tlf. 8964 4241

Henvendelser hertil om:

  • Besked om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Borgerservice)
  • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post (Emnefelt: Borgerservice/Digital Post)
  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Koordinering af handleplaner (Emnefelt: Jobcenter)
  • Koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Jobcenter)
  • Forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • Uddannelse (Emnefelt: Den rette kontaktperson))
  • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • Opdatering og evaluering (Emnefelt: Jobcenter – Trine Porsgaard Koue)

Andre kontakter:

Bolig ved løsladelse
Besked angående boligsituation ved løsladelse sendes til:
Social Indsats
Industrivej 18
8450 Hammel
Tlf. 89642017
E-mail socialindsats@favrskov.dk

Misbrugsbehandling
Besked angående misbrugsbehandling sendes til:
Rusmiddelcentret
Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Sikker mail sikkerpost@favrskov.dk
Emnefelt: Rusmiddelcentret

Ansvarlig hos kommunen:
Rusmiddelcenter Favrskov
Mikkel Juhl Stokholm
Tlf. 20527361

Bande-exit og radikalisering
Orienteringsskrivelser sendes til:
Handicap- og Psykiatrirådgivningen
Jette Olesen
Tlf. 89644306
Sikker mail sikkerpost@favrskov.dk
Emnefelt: Handicap- og Psykiatrirådgivningen

KSP-samarbejdet
Henvendelser vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Jobcenter Favrskov

Borgere under 30 år:
Vida Ahmadian
E-mail: viah@favrskov.dk
Tlf.: 8964 6159

Borgere over 30 år:
Pia Rasmussen
Tlf. 89644241,
Sikker mail sikkerpost@favrskov.dk

Særlige aftaler
Besked vedrørende §808-personundersøgelser sendes til:
Handicap- og Psykiatrirådgivningen
Sikker mail sikkerpost@favrskov.dk
Emnefelt: Handicap- og Psykiatrirådgivningen

Sikkerhed på kommunen ved løsladelse:
Såfremt der er særlige hensyn i forhold til kommunens personales sikkerhed, oplyser fængslet kommune herom. Oplysningerne gives til:
Jobcenter Favrskov
Sikker mail sikkerpost@favrskov.dk
Emnefelt: Jobcenter Favrskov

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lise Manfeld Lester
Tlf. 89642427 (mellem kl. 9.00 og 10.00) / 26711564
E-mail Underretning@favrskov.dk