Gå til indhold

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Udslusningskoordinator:
Jane Hudecek Mortensen
Tlf. 7253 7544
E-mail: jamor@fmk.dk
Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

Henvendelser hertil om:

 • Besked om indsættelse og løsladelse
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Kontanthjælp
 • Digital Post
 • Ansøgning om betaling af husleje
 • Koordinering af handleplaner
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • Bolig (se også www.fmk.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/koeb-eller-lej-kommunalt/lej-en-bolig)
 • Misbrugsbehandling og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
 • Bande-exit og radikalisering
 • §808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelseskontoret
Tlf. 7253 7130
Sikker mail sikkerpost@fmk.dk
Emnefelt: God Løsladelse

OBS:
Ansøgningen underskrevet af borgeren vedlægges følgende dokumentation:

 • Oplysning om forventet løsladelsesdato eller oplysning om varetægtsfængsel
 • Husleje- og forbrugsudgifternes størrelse – kopi af seneste måneds- eller kvartalsvise udgift.
 • Totaloversigt fra bank – print af forside af netbank.
 • kontoudtog for samtlige konti for de sidste 3 mdr..
 • Dusørsedler for de sidste 3 mdr. (eller for den periode borger har været indsat – hvis under 3 mdr.)
 • Klientkonto fra fængsel for de sidste 3 mdr. (eller for den periode borger har været indsat – hvis under 3 mdr.).

For unge under 18 år
Henvendelser vedr. koordinering af unge under 18 år sendes til:
Opvækst og Læring.
Fagsekretariatet
Henrik Brunsgaard Jacobsen
Tlf. 7253 6424
Sikker mail sikkerpost@fmk.dk
Emnefelt: Henrik Brunsgaard Jacobsen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
E-mail opvaekstoglaering@fmk.dk
Tlf. 72533000

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune skal kunne tage stilling til berettigelse til engangshjælp, er det nødvendigt at indsende ansøgningsskema om kontanthjælp med tilhørende dokumentation senest 1 måned før løsladelse, hvis engangshjælpen skal kunne være disponibel på kontoen på løsladelsesdagen. Kriminalforsorgen (fængslerne) bedes forinden sikre, at NemKonto og skattekort er i orden, idet kommunen ellers ikke kan garantere en udbetaling på løsladelsesdagen.

OBS:
Ansøgningen om forsørgelse underskrevet af borgeren vedlægges følgende dokumentation:

 • Oplysning om forventet løsladelsesdato.
 • Totaloversigt fra bank – print af forside af netbank.
 • Kontoudtog for samtlige konti for de sidste 3 mdr..
 • Dusørsedler for de sidste 3 mdr. (eller for den periode borger har været indsat – hvis under 3 mdr.)
 • Klientkonto fra fængsel for de sidste 3 mdr. (eller for den periode borger har været indsat – hvis under 3 mdr.).
 • Kopi af evt. opholdstilladelse.
 • Kopi af evt. Pensionsrapport – pensioninfo.dk. På denne hjemmeside kan borger benytte funktionen “Hent Rapport”.
Med hensyn til beskæftigelse, bedes borgeren aftale tid i Jobcentrets visitation med henblik på at stille sig til rådighed.
Dette bør finde sted inden eller umiddelbart efter løsladelse.
Udslusningskoordinatoren vil til løsladelsesmødet udlevere relevante papirer som udfyldes. Samtidig vil der blive udleveret en huskeliste over de oplysninger og dokumentation for disse,
der er nødvendig for at behandle ansøgning om kontanthjælp ved løsladelse.
Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Fremmøde i Ydelse- og Jobcenter i åbningstiden på løsladelsesdagen.
Lindevej 5, 5750 Ringe
Tlf. 7253 0700
Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Tid i jobcenteret aftales på løsladelsesmødet eller i forbindelse med henvendelsen på løsladelsesdagen.Jobcenter
Lindevej 5
5750 Ringe
Tlf. 7253 0700For varetægtsarrestanter
Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser:
Jobcenter/Ydelse
Lindevej 5
5750 Ringe

Uddannelse
For henvendelser vedrørende uddannelsesforløb ved løsladelse:
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf. 6223 4675
E-mail uucentersydfyn@svendborg.dk

Opdatering og evaluering
Henvendelser vedrørende opdatering af samarbejdsaftalen rettes til:
Jesper Bøgebjerg Frandsen
Direkte tlf. 72 53 40 14
E-mail: jefra@fmk.dk