Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Esbjerg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Esbjerg Kommune
Jobcenter Esbjerg
Exnersgade 33
6700 Esbjerg
Tlf. 7616 7300 eller 7616 5500

Al elektronisk post omfattet af denne samarbejdsaftale tilsendes (også unge under 18 år.):

Godlosladelse@esbjerg.dk

 

Husk emnefeltet:

Det er vigtigt, at der i emnefeltet på mailen skrives ét af nedenstående emneord, således henvendelsen kan sendes videre til den relevante medarbejder/afdeling i kommunen:

 • Tilsigelse til afsoning
 • Besked om indsættelse til folkeregisteret
 • Løsladelse
 • Overførsel
 • Varetægtsfængsling
 • Udeblivelse fra afsoning
 • Fodlænke
 • Digital post
 • Koordinering af handleplan
 • Løsladelsesmøder
 • Ansøgning om sociale ydelse
 • Misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling
 • Bolig og uddannelse
 • Personundersøgelse
 • Bande- exit og radikalisering
 • KSP samarbejde
 • Henvendelse fra Kriminalforsorgen om kontakt
 • Aflysning af tilsigelse til afsoning

Telefonisk kontakt:

God løsladelses koordinator:

Over 30 år
Hoved nummer: 7616 7300
Lone Jepsen
Direkte tlf.: 2129 7612
E-Mail Godlosladelse@esbjerg.dk

Under 30 år
Nynne Højbjerg
Hoved nummer: 7616 5500
Direkte tlf. 76165505
E-Mail Godlosladelse@esbjerg.dk

Misbrugsbehandling:
Ina Beier Tkacz
Direkte nr.: 4045 4871 eller 7616 6420
E-Mail Godlosladelse@esbjerg.dk

Ansøgning om starthjælp ved løsladelse:
Procedurebeskrivelse:

Ansøgning om engangshjælp (starthjælp) ved løsladelse, bør ske hurtigst muligt efter afgørelsen om prøveløsladelse og senest 4 uger før løsladelsen. Overholdes dette, vil klienten få svar på sin ansøgning 14 dage før løsladelsen.

Ansøgningen sker ved at benytte nedenstående to dokumenter:

  1. Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af oplysninger: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/sg015.pdf
  2. Ansøgning om hjælp til forsørgelse: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ko534.pdf

Hvis ansøgningen sker via direkte adgang til internettet, udfyldes dokumenterne online og sendes i udfyldt stand til kommunen til Godlosladelse@esbjerg.dk med sikker post.

Husk, at skrive emnefeltet ”ansøgning om sociale ydelser”.

Hvis klienten IKKE har adgang til internettet, er Kriminalforsorgen behjælpelig med at printe, udfylde og scanne materialet, som sendes til kommunen på Godlosladelse@esbjerg.dk med sikker post.

Husk, at skrive emnefeltet ”ansøgning om sociale ydelser”.

Proceduren indebærer, at kommunen selv indhenter de nødvendige oplysninger. Der skal ved ansøgning om engangshjælp ikke medsendes dusørsedler, det trækkes fra ved den førstkommende udbetaling af løbende hjælp. Evt. formue under 10.000 modregnes ikke i hjælpen.