Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Egedal Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Egedal Kommune
Center for Borgerservice
Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf. 7259 6000

Udslusningskoordinator/Borgerkoordinator:
Lone Iversen, Center for Borgerservice, varetager opgaven i forbindelse med kontakt ved udslusning.
Tlf. 7259 6868
E-mail borgerkoordinator@egekom.dk
Emnefelt: Att. Borgerkoordinator / Det relevante område

Henvendelse hertil om:

 • Besked om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: ATT. Folkeregistret)
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse (Emnefelt: ATT. Kontanthjælpsteam)
 • Digital Post (Emnefelt: ATT. Borgerservice/Digital Post)
 • Ansøgning om betaling af husleje (Emnefelt: ATT. pensions- og ydelsesteam)
 • Koordinering af handleplaner
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Bolig
 • Øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • Bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Forsørgelse, beskæftigelse og uddannelse

Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag ved løsladelse:

Borger skal søge kontanthjælp/uddannelseshjælp på http://www.borger.dk  mindst 5-7 dage før løsladelse.

Egedal Kommune har ikke mulighed for at lave kontante udbetalinger til borgere.

Kommunen skal derfor varsles min. 5-7  dage inden løsladelse. Kommunen kontakter borgeren og aftaler visitationssamtale som finder sted på løsladelsesdagen.

Ansøgningsskema der skal fremsendes til Egedal Kommune ved løsladelse findes på borger.dk. Ansøgningsskema skal ledsages af dokumentation i form af bla. kontoudtog (alle konti) fra de seneste 3 måneder, dokumentation for eventuel formue, herunder bil, og fast ejendom. Egedal Kommune, Center for Arbejdsmarked og Ydelse kan kontaktes telefonisk med henblik på vejledning i forbindelse med ansøgningen.

Borgere skal altid møde op på Egedal Kommune og tale med en visitator fra Jobcentret, samme dag de løslades.

Misbrugsbehandling
Egedal Rusmiddelteam
E-mail egedal.rusmiddelteam@egekom.dk
Tlf. 7259 6406

Øvrig behandling udenfor kommunen
(fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk):
Psykiatrisk Center Ballerup
Tlf. 3864 4720

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lone Iversen
Tlf. 7259 6868
E-mail borgerkoordinator@egekom.dk