Gå til indhold

Bornholms Regionskommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Bornholms Regionskommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Ydelser og integration
Landemærket 26
3700 Rønne
Rikke Thomsen
Sikker mail sikkerpost@brk.dk
Emnefelt: Att. Rikke Thomsen

Henvendelse hertil om:

 • Indsættelse
 • Ansøgning om betaling af husleje
 • Koordinering af handleplaner
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Meddelelse om løsladelse
 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • Bolig
 • Uddannelse
 • Øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • Bande-exit
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Misbrugsbehandling
Misbrugsbehandlingen
Ullasvej 17
3700 Rønne
Hanne Ulrich
Tlf. 5692 0000
Sikker mail sikkerpost@brk.dk
Emnefelt: Hanne Ulrich

KSP-samarbejdet
Ansvarlig i kommunen:
Margrethe Vogt Thuesen, chef for psykiatri- og handicapområdet.

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Amalie Skovgaard
Tlf. 56924200
E-mail sikkerpost@brk.dk
(I emnefeltet skrives ” Børn og familie”)