Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Billund Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Billund Kommune
Jobcentret
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Tlf. 7972 7200
Sikkermail kontantydelse@billund.dk
Emnefelt: Sarah Kjær

Åbningstider:

Jobbutikken
Mandag-onsdag: 9.30-15.30
Torsdag: 9.30-17.00
Fredag: 9.30-12.00

Den øvrige administration
Alle hverdage: 8.30 og til lukketid

Telefontider:
Mandag-onsdag: 9.00-15.30
Torsdag: 9.00-17.00
Fredag: 9.00-12.00

Udbetaling af kontanthjælp:
Mandag-fredag: 10.00-12.00

Åbningstider Borgerservice:

Borgerservice Grindsted
Tinghusgade 15

Mandag-onsdag: 10.00-15.30
Torsdag: 10.00-19.30
Fredag: 10.00-12.00

Borgerservice Billund
Billund Centret

Mandag: 10.00-19.30
Tirsdag: 14.00-15.30
Onsdag: 10.00-15.30
Torsdag: 14.00-15.30
Fredag: Lukket

Henvendelse hertil om:

  • koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • akter i forbindelse med personundersøgelser
  • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • bolig og uddannelse
  • bande-exit og radikalisering
  • opdatering og evaluering
  • KSP-samarbejde
  • særlige aftaler via Aktivloven

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og ansøgning om fritagelse fra Digital Post sendes til:
Borgerservice
Sikker mail jobcenter@billund.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Arbejdsmarkedsafdelingen
Ydelseskontoret
Til sikkermail kontantydelse@billund.dk
Tlf. 79727010

Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
Sikker mail naerbehandling@billund.dk
Tlf. 7213 1290
Telefontid mellem kl. 8.30-11.00

For afsonere under 30 år
Besked om koordinering sendes til:
Sarah Kjær
Sikker mail jobcenter@billund.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Billund Kommune
E-mail familie@billund.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lotte Jensen
Tlf. 7972 7600 (spørg efter Ungeafdelingen under Unge og Familie)
E-mail fam@billund.dk

Bolig
Besked om boligsituation ved løsladelse sendes til:
Sarah Kjær
Sikkermail kontantydelse@billund.dk

Misbrug og øvrig behandling
Koordinering om misbrugsbehandling og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk) sendes til:
Charlotte Ammitzbøl
Sikker mail voksen@billund.dk