Gå til indhold

Albertslund Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Albertslund Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Kriminalpræventiv koordinator
Lea Baunsgaard Ladefoged
Tlf. 29 77 83 20
Mail lwq@albertslund.dk
Sikker mail: dkesag@albertslund.dk
Att.: Lea Baunsgaard Ladefoged, DKE

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
 • koordinering for afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • akter i forbindelse med personundersøgelser
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse ved løsladelse
 • misbrug og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
 • bande-exit og radikalisering
 • KSP-samarbejdet
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Jeanne Skat Sørensen
Tlf. 43686486
E-mail familieafsnittet@albertslund.dk / dkesag@albertslund.dk