Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Ærø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Job- og Voksencenter Ærø
St. Rise Skolevej 3
5970 Ærøskøbing
Tlf. 6352 5665
Sikker mail sikkerpost@aeroekommune.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Att.: folkeregister)
 • Digital Post (Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje (Emnefelt: Att.: Ydelsesteamet)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Att.: Louise Boye Nielsen)
 • koordinering af handleplaner (Emnefelt: Att.: Louise Boye Nielsen)
 • koordinering af handleplaner for unge under 18 år (Emnefelt: Att. Børne- Ungeafdelingen)
 • bolig ved løsladelse (se også “Andre kontakter”)
 • bande-exit (Emnefelt: Att.: Louise Boye Nielsen)
 • KSP-samarbejdet (Emnefelt: Att.: Louise Boye Nielsen)
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen (Emnefelt: Att.: Louise Boye Nielsen)

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Børn- og ungechef Annemette Laursen
Tlf. 29103841
E-mail kult-soc-afd@aeroekommune.dk

Ydelser
For henvendelser vedr. besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse:
E-mail jvydelsen@aeroekommune.dk
Sikker mail sikkerpost@aeroekommune.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
For henvendelser vedrørende afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse:

Sikker mail: Jobcenter.sikkerpost@aeroekommune.dk

OBS: Der ønskes kontakt senest 14 dage før løsladelse, og nedenstående dokumentation skal medbringes i jobcenteret:

 • De sidste 3 måneders indtægt (f. eks. Arbejdsdusør)
 • Dokumentation for udgifter
 • Kontoudtog for alle konti 3 måneder tilbage.
Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Borgeren møder i jobcenteret på løsladelsesdagen og medbringer ovenstående til ydelseskontoret. Borgeren skal møde
mellem kl. 9.00-13.00, og vil få en aftale førstkommende torsdag.

§808-personundersøgelser
Henvendelser vedrørende § 808-personundersøgelser sendes til:
Sikker mail: Jobcenter.sikkerpost@aeroekommune.dkMisbrugsbehandling og øvrig behandling
Besked vedrørende misbrugsbehandling og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) sendes til:
Rådhuset
Statene 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 6352 5000Uddannelse
Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb:
Den indsatte giver samtykke til at fængslet fremsender uddannelsesplan til:
Sikker mail: Jobcenter.sikkerpost@aeroekommune.dk

Bolig
Det kan anbefales, at der snarest muligt ved indsættelsen sker opskrivning i boligselskabet:
Det Ærøske Boligselskab
Vestergade 1
5950 Marstal.
Hjemmeside Daeb.dk
Boligsituationen afklares endeligt 3 måneder før på løsladelsesmødet og borgerens evne til at fastholde egen bolig vurderes.
Er der tale om 2/3 løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare om borgeren har en løsladelsesadresse.