Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Aarhus Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Aarhus Kommune
Unge, Job og Uddannelse
Ungecentret Værkmestergade
Værkmestergade 3, 1.sal
8000 Aarhus C
Tlf. 8940 1444
Sikker mail urv@msb.aarhus.dk (att. God Løsladelse)

Henvendelse hertil om:

  • koordinering for afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • beskæftigelse ved løsladelse
  • bolig og uddannelse ved løsladelse
  • misbrug og øvrig behandling
  • akter i forbindelse med personundersøgelser
  • tvivlsspørgsmål samt råd og vejledning om kommunens tilbud og muligheder
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Indsættelse og løsladelse
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse samt fuldmagt til pårørende eller
ansøgning om fritagelse for Digital Post sendes til Borgerservice og Unge, Job og Uddannelse:
Sikker mail: folkeregister@aarhus.dk og urv@msb.aarhus.dk

Ansøgninger om ydelse
Ophør af offentlige ydelser ved indsættelse samt ansøgninger om forsørgelse ved løsladelse, betaling af husleje, depositum, etableringsydelse og ansøgning om opbevaring af indbo under afsoning sendes direkte til Ydelsescentret:
Sikker mail ydelsescenter@aarhus.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til den konkrete unges sagsbehandler.

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Tlf. 89401444
E-mail urv@msb.aarhus.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Ungecentret Værkmestergade. Unge, Job & Uddannelse
Værkmestergade 3. 1. sal
8000 Aarhus C
E-mail urv@msb.aarhus.dk