Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Aalborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Ydelsescenteret
John F. Kennedys Plads 1 B
9000 Aalborg
Sikker mail fb.forvaltning@aalborg.dk
Tlf. 9931 3744

Henvendelse hertil om:

  • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
  • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
  • koordinering for afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • akter i forbindelse med  §808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Kontaktperson for God Løsladelse og Exit
Lars Uldahl
Tlf 99317374
Lub-jv@aalborg.dk

Indsættelse og løsladelse
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til Borgerservice:
Sikker mail aalborg@aalborg.dk
Tlf. 9931 1800

For unge under 18 år
Socialsekretariatet
Jurist Maria Behrend
Tlf. 9931 2658 / 9931 2706
Sikker mail social.sekretariatet@aalborg.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Jurist Merete Aagaard
Tlf. 2520 2722
E-mail aalborg@aalborg.dk / Mela-fb@aalborg.dk
Sikkermail juridiskkontor@aalborg.dk

For borgere over 18 med eller uden en kompetencegivende uddannelse
Henvendelser vedrørende tid i jobcenteret rettes til:
Uddannelseshuset
Kayerødsgade 37.
9000 Aalborg
Tlf. 3199 6423 eller 9982 8000
E-mail uddannelseshuset@aalborg.dk

Tovholder:
Tanja Holdensgaard Andersen
E-mail Taan-Jobcenter@aalborg.dk

Lotte Raal
E-mail; lraa-jobcenter@aalborg.dk

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Rusmiddelafsnittet
Badehuset 1, stuen
9000 Aalborg
Sikker mail fb.forvaltning@aalborg.dk
Sikker mail center-for-voksne@aalborg.dk
Tlf. 9931 5740

“Den åbne rådgivning”
Misbrugsafsnittet er åben 3 gange om ugen: Mandag, onsdag og torsdag: 09.00 – 12.00

Ydelsescenteret
Tlf. 9931 3734 / 2520 3734
E-mail mil-fb@aalborg.dk
Sikker mail fb.forvaltning@aalborg.dk
Att.: Michael Toftegaard Larsen

KSP-samarbejdet
Jeannette Fischer-Nielsen
Leder
Bo- og Gadeteamet
Job og Velfærd
Hjulmagervej 22
9000 Aalborg
Tlf. 3199 7610